Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 63914
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 57736
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 134213
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 297296
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 71114
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779