225

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Làm việc ở Q.8)

Mô tả công việc:

- Đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp chiến lược của công ty
- Đề xuất chế độ, chính sách quản trị nguồn nhân lực phù hợp mục tiêu sản xuất – kinh doanh và quy định pháp luật
- Lập kế hoạch nhân lực và quản trị hành chánh đáp ứng mục tiêu sản xuất kinh doanh (Tuyển dụng + Đào tạo + Phát triển + Ngân sách + Đào thải) theo chiến lược nguồn nhân lực đã được duyệt.
- Phối hợp trong BGĐ xây dựng cơ cấu tổ chức công ty đáp ứng chiến lược của công ty
- Phối hợp trong BGĐ và các trưởng phong ban xây dựng chức năng
- Nhiệm vụ phòng ban, trách nhiệm – quyền hạn và mô tả công việc của các vị trí công việc theo sơ đồ tổ chức đã được duyệt
- Tổ chức bộ máy phòng HCNS, bộ phận IT

Yêu cầu:

- Đại học chuyên ngành có liên quan
 - Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu Luật Lao động và các chế độ chính sách
- Kỹ năng xây dựng hệ thống, chính sách
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục
- Kỹ năng quản lý, giải quyết xung đột nội bộ
- Phối hợp làm việc nhóm

- Làm việc giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN hằng tuần

Chế độ:

- Lương thỏa thuận.
- Chế độ đãi ngộ, thưởng khác theo chính sách công ty.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mail về P.HCNS: tuyendung@phuclong.com.vn

Hoặc điền vào link form ứng tuyển sau: http://bit.ly/2S0PmfH 

Liên hệ trực tiếp: Ms.Giao - 028.6263 0378 (Ext:212) 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi