Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 95
NHÂN VIÊN BẢO VỆ VĂN PHÒNG

423
KẾ TOÁN THUẾ CHI TIẾT (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 932
NHÂN VIÊN PR MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2020 376
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2020 990
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 722
BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH (BẾP TRUNG TÂM)

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020 1135
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 2081
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

30/08/2020 1107
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Đang tuyển 1025
BẾP PHÓ BẾP BÁNH (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020 1951
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020 1321
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc ở Q.8)

Hotline: 1800 6779