Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 63911
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 57734
GIÁM SÁT CA- HTCH

Tuyển thường xuyên 61007
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 134212
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - HTCH MIỄN NAM

18476
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN- KIOSK MIỀN BẮC

Tuyển thường xuyên 297290
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 17723
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 13313
HCM - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 12340
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 11569
HÀ NỘI - TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 13665
[HCM - HN] - CHUYÊN VIÊN HRBP

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 9616
TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN TÀI SẢN - CCDC

Hotline: 1800 6779