Đang tuyển 2900
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Tuyển thường xuyên 17044
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 16868
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 25350
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 36989
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 26059
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 3301
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đang tuyển 954
KỸ SƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHƯỚC 3

Hotline: 1800 6779