Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 1203
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 14013
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 21957
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 32462
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 18283
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2407
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hotline: 1800 6779