Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 93848
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 82576
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 203642
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 464487
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 85214
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779