Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 20366
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 42092
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 55675
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 59525
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hotline: 1800 6779