ĐĂNG KÝ / KÍCH HOẠT THẺ THÀNH VIÊN PHÚC LONG

(Số điện thoại, ngày sinh nhật và địa chỉ email sau khi tạo tài khoản sẽ không thể thay đổi, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của chúng tôi tại (+84 28) 6263 0377 - 78 (số máy lẻ 604) nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.)

Các thông tin khác

(Các thông tin dưới đây là không bắt buộc, nhưng nhờ vào thông tin này, chúng tôi sẽ gởi những ưu đãi phù hợp với bạn nhất )

Hiển thịẨn

Khi bấm Hoàn tất Đăng ký Thẻ Thành viên Phúc Long, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản & Điều kiện sử dụng này và tất cả các Điều khoản được kết hợp bằng việc tham chiếu.

Hotline: 1800 6779