Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 69053
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 61974
GIÁM SÁT CA- HTCH

Tuyển thường xuyên 72871
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 147084
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - HTCH MIỄN NAM

Tuyển thường xuyên 325505
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2023 1986
THỦ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 20064
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 13336
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2021 13476
BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH (CHEF DE PARTIE PASTRY)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2021 10231
TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2021 12655
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2021 9780
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hotline: 1800 6779