Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 20339
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (Khu vực Tân Bình, Tân Phú)

Tuyển thường xuyên 42057
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 55638
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 59448
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

154
KẾ TOÁN THUẾ CHI TIẾT (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2020 505
NHÂN VIÊN PR MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 188
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 740
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 639
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 939
CHUYÊN VIÊN QA/QC (Làm việc quận Tân Phú)

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 494
TỔNG QUẢN LÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020 859
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Hotline: 1800 6779