Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 1772
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 15081
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 23201
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 34152
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 21198
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2697
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đang tuyển 97
NHÂN VIÊN SHIPPER

Đang tuyển 295
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 591
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 230
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Đang tuyển 390
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 371
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hotline: 1800 6779