Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 46930
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 42393
GIÁM SÁT CA

Tuyển thường xuyên 34513
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 114226
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - HTCH MIỄN NAM

7331
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN- KIOSK MIỀN BẮC

Tuyển thường xuyên 223574
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 6142
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 3103
HCM - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 2619
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 2256
HÀ NỘI - TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 3623
[HCM - HN] - CHUYÊN VIÊN HRBP

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 1864
TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN TÀI SẢN - CCDC

Hotline: 1800 6779