Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 38505
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 35093
GIÁM SÁT CA

Tuyển thường xuyên 16082
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 102126
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - HTCH MIỄN NAM

3458
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN- KIOSK MIỀN BẮC

Tuyển thường xuyên 171693
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 1981
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 897
HCM - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 785
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 660
HÀ NỘI - TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 1186
[HCM - HN] - CHUYÊN VIÊN HRBP

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 481
TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN TÀI SẢN - CCDC

Hotline: 1800 6779