Tuyển thường xuyên 52534
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 66003
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 84828
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2020 1884
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2020 1092
BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH (BẾP TRUNG TÂM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2020 2877
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

30/08/2020 1580
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Đang tuyển 1564
BẾP PHÓ BẾP BÁNH (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 3008
NHÂN VIÊN SHIPPER

Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2020 3025
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2020 1698
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc ở Q.8)

Đang tuyển 2570
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779