Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 57580
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 52427
GIÁM SÁT CA

Tuyển thường xuyên 51235
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 127066
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - HTCH MIỄN NAM

15004
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN- KIOSK MIỀN BẮC

Tuyển thường xuyên 267764
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 14656
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 10812
HCM - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 9915
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 9464
HÀ NỘI - TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 11255
[HCM - HN] - CHUYÊN VIÊN HRBP

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 7539
TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN TÀI SẢN - CCDC

Hotline: 1800 6779