Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 64414
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 58100
GIÁM SÁT CA- HTCH

Tuyển thường xuyên 62110
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 135057
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - HTCH MIỄN NAM

Tuyển thường xuyên 300543
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 18017
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 12448
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 13783
[HCM - HN] - CHUYÊN VIÊN HRBP

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 13270
[HCM - HN] - GIÁM SÁT KHU VỰC

9186
HCM - TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN KHO - GIÁ THÀNH

10259
HCM - TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 13817
GIÁM SÁT SHE

Hotline: 1800 6779