Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 84559
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 75405
GIÁM SÁT CA- HTCH

Tuyển thường xuyên 101725
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 183007
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - HTCH MIỄN NAM

Tuyển thường xuyên 409975
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2023 10984
THỦ KHO

Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2022 27041
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 18950
HCM - KIOSK MARKETING MANAGER

Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2021 18760
BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH (CHEF DE PARTIE PASTRY)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2021 15501
TRƯỞNG NHÓM THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2021 18452
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2021 14973
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hotline: 1800 6779