Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 1203
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 14013
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 21958
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 32462
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 18286
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2409
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đang tuyển 202
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 402
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 171
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Đang tuyển 270
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 265
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 122
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hotline: 1800 6779