Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 219
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (ĐÀ NẴNG)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 3073
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 1217
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 13141
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 1817
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 6429
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 17380
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 11532
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 8164
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 40
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 55
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 72
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Gửi tin nhắn cho chúng tôi