Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 32906
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 30082
GIÁM SÁT CA

Tuyển thường xuyên 6485
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - KIOSK MIỀN NAM

Tuyển thường xuyên 94608
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - HTCH MIỄN NAM

1491
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN- KIOSK MIỀN BẮC

Tuyển thường xuyên 146888
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2021 152
HCM - CHUYÊN VIÊN TÌM KIẾM MẶT BẰNG

Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2021 119
HCM - THƯ KÝ DỰ ÁN

Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2021 332
[TOÀN QUỐC] - CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2021 148
HCM - KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2021 211
HCM - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 224
HÀ NỘI - GIÁM SÁT VẬN HÀNH

Hotline: 1800 6779