ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CAM KẾT

 

Cập nhật ngày: 12.09.2018

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN PHÚC LONG, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG VIỆC THAM CHIẾU. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN PHÚC LONG KỂ TỪ BÂY GIỜ.

QR Đăng Ký Thẻ Thành Viên Phúc Long

Các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này được áp dụng đối với việc bạn truy cập và tham gia vào, chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long do Công ty TNHH TM SX Phúc Long thực hiện. Các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Phúc Long về các sản phẩm và dịch vụ khác.

Phúc Long cũng có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long và/hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này hoặc bất cứ chính sách, Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc hướng dẫn liên quan đến Thẻ Thành viên Phúc Long tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Phúc Long đưa ra.

Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại trang chủ hoặc/và trang Fanpage chính thức của Phúc Long tại www.phuclong.com.vn và https://www.facebook.com/phuclongcoffeeandtea, và bạn có thể khước từ bất cứ quyền nào mà bạn có thể có để nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi đó.

Sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long chính là việc xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào; Do vậy, bạn phải thường xuyên kiểm tra và xem các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng, các chính sách áp dụng và Câu Hỏi Thường Gặp, để có thể hiểu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long. Nếu bạn không đồng ý các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long.

Chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long dành cho việc sử dụng cá nhân. Việc sử dụng cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức được xem như bị cấm. Chương trình này không nhằm tới và cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi.

Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư tại trang chủ của Phúc Long để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng (bạn) và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc với bạn.

Thẻ Thành viên Phúc Long là một cách thức thể hiện sự nỗ lực của Phúc Long để tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh, và mua các sản phẩm Phúc Long. Các thành viên của Phúc Long có thể nhận được và tích lũy điểm mà có thể được sử dụng để hưởng các lợi ích của chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long, còn được biết đến như là “Ưu Đãi”, tại các cửa hàng Phúc Long tại Việt Nam.

*** Ghi chú: Không áp dụng Thẻ thành viên tại tất cả gian hàng trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long

Bạn có thể tham gia vào chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long và bắt đầu tích lũy điểm bằng cách nhận một Thẻ Thành viên Phúc Long là thẻ thực bằng nhựa mang nhãn hiệu Phúc Long, được cung cấp tại các cửa hàng Phúc Long tại Việt Nam. Khi đã có Thẻ Thành viên Phúc Long, bạn truy cập vào trang Đăng Ký Thẻ của Phúc Long tại https://phuclong.com.vn/dang-ky-the và làm theo hướng dẫn để tạo một tài khoản và đăng ký một (1) Thẻ Thành viên Phúc Long vào tài khoản của bạn hoặc theo sự hướng dẫn điền vào form mẫu được phát tại các cửa hàng Phúc Long tại Việt Nam hoặc theo các hình thức khác được công bố trên trang chủ của Phúc Long và/hoặc Fanpage chính thức của Phúc Long Coffee & Tea.

Trong quá trình đăng ký, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email (được yêu cầu để nhận tất cả Ưu Đãi đủ điều kiện), địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số Thẻ Thành viên Phúc Long, ngày sinh, tên, số chứng minh nhân dân và/hoặc căn cước, và sở thích tiếp thị. Tất cả Thẻ Thành viên Phúc Long của bạn có thể được đăng ký để sử dụng trong chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long, nhưng bạn chỉ có thể có một (1) Thẻ được đăng ký vào tài khoản của bạn tại bất cứ thời điểm nào và chỉ có một (1) tài khoản là dành riêng cho cá nhân bạn.

Tích Lũy Điểm

Những ưu đãi bạn sẽ nhận được thông qua chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long được dựa trên số lượng "Điểm" mà bạn tích lũy được. Bạn có thể tích lũy Điểm bằng cách mua hàng tại cửa hàng Phúc Long và xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký của bạn cho nhân viên tại quầy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Xin lưu ý rằng khoản chi tiêu chỉ được quy đổi thành Điểm và tích lũy vào Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký vào thời điểm bạn phải xuất trình Thẻ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. “Điểm” sẽ không được tích lũy vào các Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký tại cửa hàng Phúc Long nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, hoặc việc mua các phiếu quà tặng, voucher, e-voucher hoặc các hình thức thay thế tiền mặt tại Phúc Long.

Số Điểm bạn nhận được sẽ dựa trên giá trị mua hàng của bạn theo tỉ lệ một (1) Điểm cho mỗi mười ngàn đồng Việt Nam (10.000₫) mà bạn chi tiêu có sử dụng Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký. Dựa theo quyết định của Phúc Long, Điểm có thể được nhận và tích lũy ở mức làm tròn đến mười ngàn đồng Việt Nam (10.000₫).

Nói chung, Điểm đối với các khoản chi tiêu mua hàng tại các cửa hàng Phúc Long đáp ứng điều kiện tích lũy sẽ được tự động thêm vào tài khoản của bạn trong vòng khoảng hai mươi bốn (24) giờ. Tùy từng thời điểm, chúng tôi, hoặc các đơn vị khác dưới sự cho phép của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những khuyến mại đặc biệt mà trao cho bạn "Điểm Khuyến Mại". Điểm Khuyến Mại, chẳng hạn như “Điểm Thưởng", sẽ được tặng theo quy định trong đề nghị khuyến mại áp dụng và phải tuân thủ bất cứ điều khoản bổ sung được quy định trong đề nghị khuyến mại.

Các Hạng Thẻ Thành viên Phúc Long

Hiện nay, có ba (3) hạng mức thẻ với lợi ích khác nhau trong chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long, được xác định theo số Điểm mà bạn tích lũy trong tài khoản của bạn mỗi giai đoạn mười hai (12) tháng. Bằng cách mở một tài khoản và đăng ký một Thẻ Thành viên Phúc Long, bạn sẽ tự động trở thành thành viên của Phúc Long ở hạng Thẻ Thành viên. Nếu bạn tích lũy được ít nhất bốn trăm (400) Điểm mới trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày tham gia của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên hạng Thẻ VIP. Tương tự, nếu bạn tích luỹ được ít nhất một ngàn (1,000) Điểm mới trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày tham gia hoặc được nâng cấp lên hạng Thẻ VIP, bạn sẽ đủ điều kiện nâng cấp lên hạng thẻ Diamond.

Khi bạn đạt được một hạng Thẻ Thành viên Phúc Long cụ thể, bạn sẽ nhận được những lợi ích mà có thể áp dụng cho hạng thẻ tại thời điểm đó.

Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ Thành viên, bạn chỉ cần đăng ký Thẻ Thành viên Phúc Long của bạn vào tài khoản của bạn.

Để duy trì tất cả các lợi ích của hạng Thẻ VIP và Diamond, bạn phải tích lũy được ít nhất bốn trăm (400) Điểm mới và một ngàn (1,000) Điểm mới trong khoảng thời gian mỗi 12 tháng liên tiếp sau ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ VIP và Diamond. Nếu bạn không tích lũy ít nhất bốn trăm (400) Điểm mới hoặc một ngàn (1,000) Điểm mới trong thời gian mỗi 12 tháng, bạn sẽ bị hạ xuống hạng Thẻ VIP hoặc Thành viên của chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long và số dư Điểm của bạn sẽ tự động trả lại về giá trị không (0).

Xin lưu ý rằng "Điểm" được tích lũy cho mỗi hạng thẻ của chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long chỉ có giá trị trong mười hai (12) tháng kể từ ngày bạn đạt hạng Thẻ cụ thể. Tuy nhiên, bất cứ Ưu Đãi nào mà bạn đã tích lũy nhưng chưa sử dụng và chưa hết hạn vẫn tiếp tục áp dụng trong tài khoản của bạn và bạn có thể sử dụng Ưu Đãi đó theo các điều kiện được quy định tại đây.

Bạn có thể xem hoặc theo dõi Tổng Điểm và Ưu Đãi hiện có của bạn tại trang Thông Tin Tài Khoản https://phuclong.com.vn/thong-tin-tai-khoan. Phúc Long bảo lưu quyền thay đổi số lượng mức lợi ích và thay đổi những lợi ích và Ưu Đãi có liên quan đến mỗi mức lợi ích theo quyết định chỉ riêng của Phúc Long tại bất cứ thời điểm nào.

Hạng Thẻ Thành viên

Bằng cách đăng ký Thẻ Thành viên Phúc Long của bạn, bạn tự động được trở thành thành viên hạng "Thẻ Thành viên" của Phúc Long. Ưu Đãi bao gồm:

1.     Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí:

Bạn sẽ nhận được một (1) phần đồ uống miễn phí cỡ Vừa (Medium) theo sự lựa chọn của bạn, nằm trong giới hạn và tuỳ chọn của Phúc Long cung cấp cho bạn, cho mỗi một trăm (100) Điểm tăng thêm, như được mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi đồ uống miễn phí của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi bạn tích lũy được một trăm (100) Điểm tăng thêm & được lưu trữ trên hệ thống trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tích luỹ được một trăm (100) Điểm tăng thêm. Ưu Đãi Thức Uống Miễn Phí hết hạn sau bảy (7) ngày kể từ ngày Ưu Đãi đồ uống miễn phí được xuất thành voucher điện tử và phải xuất ra trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tích luỹ được một trăm (100) Điểm tăng thêm. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã đăng ký của bạn cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long (có bán nước) để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ một (1) phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho một trăm (100) Điểm tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Phúc Long.

2.    Ưu Đãi Sinh Nhật:

Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh miễn phí trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long (có quầy bánh và nước) để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản Thành viên Phúc Long mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Phúc Long (có quầy bánh).

Hạng Thẻ VIP

Khi bạn tích lũy được bốn trăm (400) Điểm trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ VIP” và Tổng Điểm của bạn được trả về giá trị không (0). Suốt mỗi khoảng thời gian 12 tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ VIP và/hoặc duy trì hạng

Thẻ VIP, những lợi ích đối với Thẻ VIP bao gồm:

1.     Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí:

Bạn sẽ nhận được một (1) phần đồ uống miễn phí cỡ Vừa (Medium) theo sự lựa chọn của bạn, nằm trong giới hạn và tuỳ chọn của Phúc Long cung cấp cho bạn, cho mỗi một trăm (100) Điểm tăng thêm, như được mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi đồ uống miễn phí của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi bạn tích lũy được một trăm (100) Điểm tăng thêm & được lưu trữ trên hệ thống trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tích luỹ được một trăm (100) Điểm tăng thêm. Ưu Đãi Thức Uống Miễn Phí hết hạn sau bảy (7) ngày kể từ ngày Ưu Đãi đồ uống miễn phí được xuất thành voucher điện tử và phải xuất ra trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tích luỹ được một trăm (100) Điểm tăng thêm. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã đăng ký của bạn cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long (có bán nước) để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ một (1) phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho một trăm (100) Điểm tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Phúc Long.

2.    Ưu Đãi Hạng Thẻ Thành viên:

Bạn vẫn có thể nhận bất cứ Ưu Đãi Hạng Thẻ Thành viên chưa sử dụng và chưa hết hạn trước khi bạn được nâng cấp lên hạng Hạng Thẻ VIP. Tuy nhiên bạn phải sử dụng Ưu Đãi chưa được sử dụng đó trong thời hạn được quy định.

3.    Ưu Đãi Sinh Nhật:

Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long (có quầy bánh) để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản Thành viên Phúc Long mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Phúc Long (có quầy bánh).

4.    Ưu Đãi Áp dụng Giảm giá cho thẻ VIP:

Bạn sẽ nhận được Ưu Đãi Giảm giá mười phần trăm (10%) cho các sản phẩm thức uống và bánh, giảm giá năm phần trăm (5%) cho các sản phẩm khác của Phúc Long khi xuất trình thẻ VIP còn hiệu lực, như được mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi Giảm giá sẽ được áp dụng tự động khi bạn xuất trình Thẻ VIP Phúc Long đã được đăng ký cho nhân viên tại cửa hàng Phúc Long. Bạn phải xuất trình Thẻ VIP Phúc Long để hưởng Ưu Đãi Giảm giá. Lưu ý rằng, Ưu Đãi Giảm Giá có thể chỉ được áp dụng riêng lẻ, dành cho khách hàng cá nhân, không được áp dụng đồng thời với bất kì chương trình khuyến mãi nào khác hoặc dành cho mục đích thương mại hay vi phạm vào các điều khoản ràng buộc.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc cập nhật tài khoản Thành viên Phúc Long của bạn và đảm bảo tất cả các thông tin mà bạn cung cấp trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm, bao gồm email và địa chỉ gửi thư tại http://phuclong.com.vn. Nếu bất cứ thông tin bạn cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật, bạn có thể không nhận được (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt. Bạn có thể xem và theo dõi (các) đề nghị và/hoặc thư mời được cung cấp cho bạn tại trang chủ của Phúc Long tại www.phuclong.com.vn hoặc tại Fanpage chính thức của Phúc Long Coffee & Tea.

Hạng Thẻ Diamond

Khi bạn tích lũy được một ngàn (1,000) Điểm trong khoảng thời gian 12 tháng, bạn sẽ được nâng cấp lên hạng “Hạng Thẻ Diamond” và Tổng Điểm của bạn được trả về giá trị không (0). Suốt mỗi khoảng thời gian 12 tháng từ ngày bạn được nâng cấp lên hạng Thẻ Diamond và/hoặc duy trì hạng Thẻ Diamond, những lợi ích đối với Thẻ Diamond bao gồm:

1.     Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí:

Bạn sẽ nhận được một (1) phần đồ uống miễn phí cỡ Vừa (Medium) theo sự lựa chọn của bạn, nằm trong giới hạn và tuỳ chọn của Phúc Long cung cấp cho bạn, cho mỗi một trăm (100) Điểm tăng thêm, như được mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi đồ uống miễn phí của bạn sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi bạn tích lũy được một trăm (100) Điểm tăng thêm & được lưu trữ trên hệ thống trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tích luỹ được một trăm (100) Điểm tăng thêm. Ưu Đãi Thức Uống Miễn Phí hết hạn sau bảy (7) ngày kể từ ngày Ưu Đãi đồ uống miễn phí được xuất thành voucher điện tử và phải xuất ra trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn tích luỹ được một trăm (100) Điểm tăng thêm. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã đăng ký của bạn cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long (có bán nước) để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận đồ uống miễn phí của bạn. Bạn sẽ nhận được chỉ một (1) phần Ưu Đãi đồ uống miễn phí cho một trăm (100) Điểm tăng thêm mà bạn tích lũy. Ưu Đãi Đồ Uống Miễn Phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Phúc Long.

2.    Ưu Đãi Hạng Thẻ VIP:

Bạn vẫn có thể nhận bất cứ Ưu Đãi Hạng Thẻ Thành viên và/hoặc Hạng Thẻ VIP chưa sử dụng và chưa hết hạn trước khi bạn được nâng cấp lên hạng Hạng Thẻ Diamond. Tuy nhiên bạn phải sử dụng Ưu Đãi chưa được sử dụng đó trong thời hạn được quy định.

3.    Ưu Đãi Sinh Nhật:

Bạn sẽ nhận được một (1) phần bánh trong tháng sinh nhật của bạn như mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí sẽ được nạp tự động vào tài khoản của bạn vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật của bạn. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh nhật bạn. Bạn phải xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã được đăng ký cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long (có quầy bánh) để hưởng Ưu Đãi của bạn và nhận được món quà tặng sinh nhật miễn phí của bạn. Bạn chỉ nhận được một (1) Ưu Đãi Sinh Nhật dựa trên tài khoản Thành viên Phúc Long mà bạn đã đăng ký. Ưu Đãi Sinh Nhật miễn phí chỉ có thể được nhận tại cửa hàng Phúc Long (có quầy bánh).

4.    Ưu Đãi Áp dụng Giảm giá cho thẻ Diamond:

Bạn sẽ nhận được Ưu Đãi Giảm giá mười lăm phần trăm (15%) cho các sản phẩm thức uống và bánh, giảm giá mười phần trăm (10%) cho các sản phẩm khác của Phúc Long khi xuất trình thẻ Diamond còn hiệu lực, như được mô tả dưới đây:

o    Ưu Đãi Giảm giá sẽ được áp dụng tự động khi bạn xuất trình Thẻ Diamond Phúc Long đã được đăng ký cho nhân viên thu ngân tại cửa hàng Phúc Long. Bạn phải xuất trình Thẻ Diamond Phúc Long để hưởng Ưu Đãi Giảm giá. Lưu ý rằng, Ưu Đãi Giảm Giá có thể chỉ được áp dụng riêng lẻ, dành cho khách hàng cá nhân, không được áp dụng đồng thời với bất kì chương trình khuyến mãi nào khác hoặc dành cho mục đích thương mại hay vi phạm vào các điều khoản ràng buộc bên trên.

5.    Ưu Đãi Đặc Biệt và/hoặc Thư Mời:

Theo quyết định chỉ riêng của Phúc Long, bạn có thể nhận thêm (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt để tham gia vào sự kiện được tổ chức bởi hoặc cho Phúc Long bằng email hoặc thư. Bạn phải đồng ý nhận các đề nghị khuyến mại và tiếp thị từ Phúc Long và có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email, điện thoại và địa chỉ hợp lệ để nhận các đề nghị và thư mời đặc biệt của bạn. Đề nghị và thư mời đặc biệt có thể được tùy chỉnh dựa trên thói quen và sở thích mua hàng. Đề nghị đặc biệt có thể bao gồm giảm giá định kỳ đối với món ăn, đồ uống và hàng hóa. Đề nghị đặc biệt có thể có những hạn chế nhất định bao gồm cả ngày hết hạn và thời gian nhận thưởng với thời hạn ngắn. Đề nghị đặc biệt là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể được chia sẻ, sao chép hoặc chuyển giao. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình Thẻ Thành viên Phúc Long đã đăng ký của bạn để nhận các đề nghị đặc biệt. Vui lòng xem kỹ từng đề nghị cụ thể được gửi vào tài khoản của bạn để biết thêm về chi tiết, ngày hết hạn, các hạn chế và giới hạn cụ thể.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc cập nhật tài khoản Thành viên Phúc Long của bạn và đảm bảo tất cả các thông tin mà bạn cung cấp trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật tại mọi thời điểm, bao gồm email và địa chỉ gửi thư tại www.phuclong.com.vn. Nếu bất cứ thông tin bạn cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật, bạn có thể không nhận được (các) đề nghị và/hoặc thư mời đặc biệt. Bạn có thể xem và theo dõi (các) đề nghị và/hoặc thư mời được cung cấp cho bạn tại trang chủ của Phúc Long tại www.phuclong.com.vn hoặc tại Fanpage chính thức của Phúc Long Coffee & Tea.

Quy Định Khác:

Điểm tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Phúc Long có thể giới thiệu các chương trình khuyến mại liên quan đến chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long. Theo đó, các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này có thể được thay đổi để áp dụng cho các chương trình đó.

Chương Trình Thẻ Thành viên Phúc Long được thực hiện trong khoảng thời gian như đã thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được công bố tại các cửa hàng Phúc Long tại Việt Nam.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Phúc Long sẽ không chấp nhận hoặc thực hiện bất cứ sự đổi hoặc hoàn trả nào đối với hàng hoá, dịch vụ đã mua tại các cửa hàng Phúc Long. Trong trường hợp phải hoàn trả, theo quyết định chỉ riêng của Phúc Long, Phúc Long bảo lưu quyền trừ số Điểm đã được tích lũy, kể cả Điểm Khuyến Mại, nếu có, tương ứng với giá trị mua của hàng hóa dịch vụ được hoàn trả mà không cần thông qua sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể bảo vệ Tổng Điểm trên Thẻ Thành viên Phúc Long trong trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hủy hoại bằng cách thông báo về sự việc này trên trang chủ chính thức của Phúc Long tại https://phuclong.com.vn/mat-the hoặc gọi điện thoại tới Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Phúc Long tại số (+84 28) 6263 0377 – 6263 0378 (ext. 604) trong giờ hành chính từ 8h-17h thứ 2 - thứ 7 (trừ ngày Chủ Nhật và các dịp lễ - Tết). Ngoài giờ hành chính, khách hàng truy cập website chính thức của Phúc Long tại https://phuclong.com.vn/mat-the để được hỗ trợ khoá thẻ. Một thẻ mới sẽ được gửi cho bạn bằng thư hoặc tại HTCH Phúc Long, tuỳ theo sự thoả thuận của bạn với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Phúc Long.
Ngoài ưu đãi cụ thể áp dụng cho từng hạng mức thẻ, bạn có thể được hưởng thêm ưu đãi về Điểm Thưởng với cách tính điểm thưởng tùy theo thời điểm như tăng gấp đôi so Điểm được tích lũy thông thường khi mua một sản phẩm hàng hóa/dịch vụ nhất định trong khoảng thời gian xác định. Ưu đãi về Điểm Thưởng được áp dụng sau khi đã thông báo cho bạn.

Vui lòng đọc và tìm hiểu kỹ thông tin liên quan đến Điểm Thưởng tại thông báo được gửi đến bạn.

Điểm, các Ưu Đãi, (các) Thẻ Thành viên Phúc Long đã đăng ký của bạn, và tài khoản của bạn trong chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long là dành riêng cho cá nhân bạn và không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, hoặc chia sẻ với gia đình, bạn bè hoặc những người khác, hoặc sử dụng bởi bạn cho bất cứ mục đích thương mại nào. Bạn chỉ có thể có một (1) tài khoản Phúc Long dành riêng cho cá nhân bạn. Trừ trường hợp bạn đồng ý ký vào biên bản bàn giao & miễn trừ trách nhiệm để chuyển giao quyền sử dụng Điểm, các Ưu Đãi, (các) Thẻ Thành viên Phúc Long cho người khác.
Phúc Long bảo lưu quyền “hủy đăng ký” và hủy bỏ tư cách tham gia chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long đối với bất cứ Thẻ hoặc tài khoản chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long mà không hoạt động giao dịch trong mười hai (12) tháng liên tiếp mà không cần phải thông báo đến bạn. Thẻ không hoạt động giao dịch được xác định là không có Điểm nào được tích lũy. Trong trường hợp Thẻ hoặc tài khoản chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long của bạn bị hủy đăng ký hoặc bị xem xét là không hoạt động, thì tất cả các Điểm, các Ưu Đãi đã được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.

Phúc Long bảo lưu quyền đình chỉ bất cứ Thẻ Thành viên Phúc Long và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long nếu theo quyết định chỉ riêng của Phúc Long mà không cần thông báo đến bạn nếu Phúc Long xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản & Điều kiện Sử dụng này, hoặc bạn có nhiều hơn một (1) tài khoản, hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn là trái phép, lừa đảo, gian lận hoặc trái pháp luật. Theo quyết định chỉ riêng của Phúc Long, Phúc Long có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản thể hiện như là bản sao của nhau. Trong trường hợp sự tham gia của bạn vào chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long bị chấm dứt, thì tất cả các Điểm được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.

Phúc Long bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của Phúc Long mà không cần thông báo cho bạn.

Tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng hoặc chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long sẽ được giải quyết theo pháp luật được áp dụng tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến chương trình Thẻ Thành viên Phúc Long, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH TM SX Phúc Long, bằng cách phản hồi trực tiếp trên website chính thức của Phúc Long tại http://phuclong.com.vn hoặc số điện thoại (84 28) 6263 0377 – 6263 0378 (ext. 604) trong giờ hành chính từ 8h-17h thứ 2 - thứ 7 (trừ ngày Chủ Nhật và các dịp lễ - Tết).

Hotline: 1800 6779