52
KẾ TOÁN KHO NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC (Làm việc Bình Dương)

38
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP (Làm việc Bình Dương)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 162
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 131
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Gửi tin nhắn cho chúng tôi