Đang tuyển 37
02 KỸ SƯ CƠ ĐIỆN - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2020 161
TRƯỞNG PHÒNG QA/QC NHÀ MÁY

Đang tuyển 1129
02 KỸ SƯ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hotline: 1800 6779