Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2019 1439
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2019 655
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 7951
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TOÀN QUỐC

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2019  1168
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Hạn nộp hồ sơ: 31/4/2019  4577
GIÁM SÁT CA - HỒ CHÍ MINH

Tuyển thường xuyên 13805
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 9182
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 5988
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Gửi tin nhắn cho chúng tôi