Tuyển thường xuyên 52534
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 66003
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 84828
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 3009
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 47736
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779