Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 91711
QUẢN LÝ CỬA HÀNG HTCH

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 80798
GIÁM SÁT CA- HTCH

Tuyển thường xuyên 198342
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - HTCH MIỄN NAM

Tuyển thường xuyên 450623
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN

Tuyển thường xuyên 84256
NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN - HTCH MIỀN BẮC

Hotline: 1800 6779