Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 832
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (ĐÀ NẴNG)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 3906
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 1539
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 17123
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 2155
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 7466
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 19380
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 12642
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 9248
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 371
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Gửi tin nhắn cho chúng tôi