Đang tuyển 15721
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 12957
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 20388
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 30523
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 14658
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 80
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 75
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Tuyển thường xuyên 3489
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 35134
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779