Tuyển thường xuyên 18344
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (toàn quốc)

Đang tuyển 17726
GIÁM SÁT CA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 26746
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 38830
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Đang tuyển 29214
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2020 264
GÍAM SÁT KHU VỰC

Đang tuyển 531
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 4498
NHÂN VIÊN BẢO VỆ CỬA HÀNG

Tuyển thường xuyên 38653
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779