Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 20363
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (Khu vực Tân Bình, Tân Phú)

Tuyển thường xuyên 42087
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 55670
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 59514
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 190
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2020 668
GÍAM SÁT KHU VỰC TP.HCM

Đang tuyển 1835
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 44044
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779