Tuyển thường xuyên 29073
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 10063
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 25181
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 16900
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

4816
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 12083
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

975
GIÁM SÁT KHU VỰC (TP.HCM)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 1368
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 1458
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (ĐÀ NẴNG)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 5325
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 2588
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 2760
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Hotline: 1800 6779