Trụ sở chính

42/24 – 42/26, Đường số 643 Tạ Quang Bửu (Phạm Nhữ Tăng)

Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(+84 28) 6263 0377 - 6263 0378

Email

marketing@phuclong.com.vn

Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ cửa hàng

Gửi tin nhắn cho chúng tôi