Hạn nộp hồ sơ: 31/4/2019 737
CREATIVE DESIGNER / CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Đã hết hạn. 1150
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Làm việc Q.8)

Đã hết hạn. 900
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2019 1138
NHÂN VIÊN IT

Đã hết hạn. 826
BẾP CHÍNH (Làm việc tại Q.8)

Gửi tin nhắn cho chúng tôi