Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 1772
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 2697
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 591
NHÂN VIÊN THU MUA

Đang tuyển 390
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 371
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 192
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 487
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 400
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HÀ NỘI

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019 189
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 960
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 972
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779