160
KẾ TOÁN THUẾ CHI TIẾT (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2020 506
NHÂN VIÊN PR MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 743
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 642
NHÂN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 948
CHUYÊN VIÊN QA/QC (Làm việc quận Tân Phú)

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 498
TỔNG QUẢN LÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2020 865
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020 1687
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 850
THƯ KÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020 862
TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ

25/02/2020 938
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 1419
TRƯỞNG BỘ PHẬN CSKH

Hotline: 1800 6779