Đang tuyển 2865
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 3284
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2020 23
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc VP CTY Q.8)

Đang tuyển 34
Trưởng Phòng HCNS - Khối Cửa hàng (F&B)

Đang tuyển 80
Bếp phó bếp Bánh - VP CTY

Đang tuyển 697
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 326
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 1212
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779