Đang tuyển 3667
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 3571
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

25/02/2020 49
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2020 159
BẾP CHÍNH (BẾP Á)

20/02/2020 248
Công nhân làm mứt đác

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2020 175
TRƯỞNG BỘ PHẬN CSKH

Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2020 282
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 222
TRƯỞNG PHÒNG HCNS - KHỐI CỬA HÀNG (F&B)

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 1001
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 612
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Đang tuyển 844
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 408
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779