Đang tuyển 14087
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 22078
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 32569
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 18505
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 204
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (CA ĐÊM)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 172
TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Tuyển thường xuyên 3770
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 36253
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779