Tuyển thường xuyên 44851
NHÂN VIÊN THU NGÂN - CASHIER (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 58694
NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BARISTA (toàn quốc)

Tuyển thường xuyên 65432
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Đang tuyển 2162
NHÂN VIÊN SHIPPER

Tuyển thường xuyên 45092
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779