Đang tuyển 938
02 KỸ SƯ CƠ ĐIỆN - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2020 1320
TRƯỞNG PHÒNG QA/QC NHÀ MÁY

Đang tuyển 2059
02 KỸ SƯ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2020 918
KẾ TOÁN KHO NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC (Làm việc Bình Dương)

Hotline: 1800 6779