Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2022 11473
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 11253
TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 12829
[HCM - HN] - GIÁM SÁT KHU VỰC

30/09/2021 21745
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN- KIOSK

30/9/2021 15873
GIÁM SÁT CA- KIOSK

30/9/2021 14591
QUẢN LÝ CỬA HÀNG- KIOSK

8925
HCM - TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN KHO - GIÁ THÀNH

9805
HCM - TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 13538
GIÁM SÁT SHE

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 10620
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021 14021
THƯ KÝ VẬN HÀNH

Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2021 12535
BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH (CHEF DE PARTIE PASTRY)

Hotline: 1800 6779