Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2022 1991
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2022 2951
TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 3023
[HCM - HN] - GIÁM SÁT KHU VỰC

30/09/2021 7663
NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN- KIOSK

30/9/2021 6156
GIÁM SÁT CA- KIOSK

30/9/2021 5617
QUẢN LÝ CỬA HÀNG- KIOSK

1641
HCM - TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN KHO - GIÁ THÀNH

1956
HCM - TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN THANH TOÁN

Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 2563
GIÁM SÁT SHE

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 2063
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc ở Q.8)

Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2021 3476
THƯ KÝ VẬN HÀNH

Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2021 3296
BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH (CHEF DE PARTIE PASTRY)

Hotline: 1800 6779