Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020 1718
CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 865
THƯ KÝ BẾP TRUNG TÂM

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020 874
TRƯỞNG BỘ PHẬN THIẾT KẾ

Đang tuyển 810
02 KỸ SƯ CƠ ĐIỆN - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

25/02/2020 950
TÀI XẾ XE TẢI 2.5 TẤN

Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2020 1435
TRƯỞNG BỘ PHẬN CSKH

Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2020 1176
TRƯỞNG PHÒNG QA/QC NHÀ MÁY

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2020 779
GÍAM SÁT KHU VỰC TP.HCM

Đang tuyển 1337
TRƯỞNG PHÒNG HCNS - KHỐI CỬA HÀNG (F&B)

Đang tuyển 775
BẾP PHÓ BẾP BÁNH (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 1848
NHÂN VIÊN SHIPPER

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2020 1239
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc ở Q.8)

Hotline: 1800 6779