Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 53
KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 420
KỸ SƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 334
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019 298
NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HÀ NỘI

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2019 98
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2019 774
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019 787
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Tuyển thường xuyên 3489
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 35133
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779