Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2020 487
TRƯỞNG PHÒNG QA/QC NHÀ MÁY

Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2020 734
CHUYÊN VIÊN C&B (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 541
TRƯỞNG PHÒNG HCNS - KHỐI CỬA HÀNG (F&B)

Đang tuyển 814
NHÂN VIÊN SHIPPER

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 1502
NHÂN VIÊN THU MUA

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 818
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN (Làm việc ở Q.8)

Đang tuyển 1466
02 KỸ SƯ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Đang tuyển 1183
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2020 699
NHÂN VIÊN IT

Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2020 630
KẾ TOÁN KHO NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC (Làm việc Bình Dương)

Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2020 1696
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Tuyển thường xuyên 4965
NHÂN VIÊN BẢO VỆ CỬA HÀNG

Hotline: 1800 6779