Tuyển thường xuyên 52337
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 65799
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 84320
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 47650
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779