Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 66864
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 59949
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 141094
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 313272
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 72233
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779