Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 46927
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 42389
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 114223
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 223564
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 60749
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779