Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 92384
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 81352
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 199830
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 454493
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 84519
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779