Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 62382
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 56560
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 132516
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 290093
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 70528
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779