Tuyển thường xuyên 9365
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 33373
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 27468
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 18471
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 11608
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 3048
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 3107
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2019 1462
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 1591
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 5878
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 13449
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hotline: 1800 6779