Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 77378
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 68951
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 169996
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 382458
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 76289
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779