Tuyển thường xuyên 16937
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 16827
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 25283
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 36875
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 25931
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 4285
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 37926
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779