Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 87226
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 77461
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 188460
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 424878
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 82891
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779