Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020 20495
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 42296
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 55909
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 59995
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 44114
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779