Đang tuyển 2865
THƯ KÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Đang tuyển 3283
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đang tuyển 696
KẾ TOÁN CỬA HÀNG (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 326
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Đang tuyển 1212
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hotline: 1800 6779