Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2021 14973

KẾ TOÁN TỔNG HỢP THUẾ (Làm việc Q8)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Am hiểu các chính sách Luật thuế và các quy định về các loại thuế:
 •  - Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
 •  - Thuế Thu nhập Doanh Nhiệp (TNDN)
 •  - Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
 •  - Thuế nhà thầu nước ngoài
 •  - Thuế môn bài và các loại thuế khác
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh của KTV bảo đảm tuân thủ theo quy định về thuế.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, quản lý công nợ, tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. Xử lý công nợ phải trả tồn đọng.
 • Kiểm tra KTV: Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT (Đầu vào – Đầu ra) và báo cáo thuế khối Cty/ Chi nhánh ..bảo đảm tuẩn thủ đúng về Quy định thuế.
 • Nộp Tờ khai thuế/ nộp tiền thuế , theo dõi tình hình nợ ngân sách nhà nước.
 • Kiểm tra kiểm soát – Phối hợp với KTTH quản trị => Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết cho BLD và BCTC năm cho Cơ Quan Thuế.
 • Hướng dẫn kế toán phần hành xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán – thuế đúng quy định.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Tham mưu cho BQL cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến sai sót thuế.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
 • Các công việc khác theo sự phân công của KTT/BGĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, luật thuế.
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo. 
 • Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng chịu áp lực công việc tốt.
 • Giao tiếp tiếp tốt với các cơ quan chức năng.
 • Tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp.

YÊU CẦU KHÁC:  

 • Nam/Nữ tuổi từ 28-35 trở lên.
 • Có sức khỏe tốt,thận trọng.
 • Có khả năng chịu áp lực làm việc cao.

Mức lương: thoả thuận.

Ưu tiên CV ứng tuyển gửi về Ms.Thuý - Chuyên viên Tuyển dụng qua email: thuy.nt@phuclong.com.vn 

Số điện thoại: 0911588277

Hồ sơ ứng tuyển nộp trực tiếp tại VP CTY: số 42/24 - 42/ 26 Đường 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8

Hotline: 1800 6779